Home > แค็ตตาล็อก > รั้วโปร่ง ซี่เล็ก 1.5นิ้ว

แค็ตตาล็อก

แบบรั้วบ้านสำเร็จรูป   ราคารั้วไวนิลสำเร็จรูป
รั้วบ้าน แบบ F  

ราคารั้วบ้าน แบบ F ซี่เล็ก 1.5นิ้ว
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา เฉลี่ย/ม. สเปค
0.9m×2.4m 2200 500 1125 สเปค >
1.2m×2.4m 2500 600 1292 สเปค >
1.5m×2.4m 2800 700 1458 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  

แบบรั้วบ้านสำเร็จรูป   ราคารั้วไวนิลสำเร็จรูป
รั้วบ้าน แบบ G  

ราคารั้วบ้าน แบบ G ซี่เล็ก 1.5นิ้ว
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา เฉลี่ย/ม. สเปค
0.9m×2.4m 2200 500 1125 สเปค >
1.2m×2.4m 2500 600 1292 สเปค >
1.5m×2.4m 2800 700 1458 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  

แบบรั้วบ้านสำเร็จรูป   ราคารั้วไวนิลสำเร็จรูป
รั้วบ้าน แบบ H  

ราคารั้วบ้าน แบบ H ซี่เล็ก 1.5นิ้ว
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา เฉลี่ย/ม. สเปค
0.9m×2.4m 2200 500 1125 สเปค >
1.2m×2.4m 2500 600 1292 สเปค >
1.5m×2.4m 2800 700 1458 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  

โทร: 086-9122690 | สำนักงาน: 053-444001 | Fax: 053-444001 | Email: mgvinyl@gmail.com   |  Line ID: stickernarak

Copyright © 2010-2017 Mega vinyl All rights reserved