Home > แค็ตตาล็อก > รั้วโปร่ง ซี่ใหญ่ 3นิ้ว

แค็ตตาล็อก

แบบรั้วบ้าน  ราคารั้วสำเร็จรูป upvc
รั้วบ้าน แบบ A  

ราคารั้วบ้าน แบบ A ซี่ใหญ่ 3นิ้ว
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา เฉลี่ย/ม. สเปค
0.9m×2.4m 2200 500 1125 สเปค >
1.2m×2.4m 2500 600 1292 สเปค >
1.5m×2.4m 2800 700 1458 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  

แบบรั้วบ้าน  ราคารั้วสำเร็จรูป upvc
รั้วบ้าน แบบ B  

ราคารั้วบ้าน แบบ B ซี่ใหญ่ 3นิ้ว
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา เฉลี่ย/ม. สเปค
0.9m×2.4m 2200 500 1125 สเปค >
1.2m×2.4m 2500 600 1292 สเปค >
1.5m×2.4m 2800 700 1458 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  

แบบรั้วบ้าน  ราคารั้วสำเร็จรูป upvc
รั้วระแนง แบบ C 

ราคารั้วระแนง แบบ C ซี่ใหญ่ 3นิ้ว
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา เฉลี่ย/ม. สเปค
0.6m×1m 800 / 800 สเปค >
0.9m×1m 1000 / 1000 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  

แบบรั้วบ้าน  ราคารั้วสำเร็จรูป upvc
รั้วบ้าน แบบ D  

ราคารั้วบ้าน แบบ D ซี่ใหญ่ 3นิ้ว
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา เฉลี่ย/ม. สเปค
0.9m×2.4m 2400 500 1208 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  

โทร: 086-9122690 | สำนักงาน: 053-444001 | Fax: 053-444001 | Email: mgvinyl@gmail.com   |  Line ID: stickernarak

Copyright © 2010-2017 Mega vinyl All rights reserved