Home > แค็ตตาล็อก > ราวระเบียง

แค็ตตาล็อก

ราคาราวกันตก ราวระเบียงไวนิล (upvc) สำเร็จรูป
ราวระเบียง แบบ E 

ราคาราวระเบียง แบบ E ซี่เล็ก 1.5นิ้ว
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา สเปค
0.85×1.0m 1100 500 สเปค >
0.85×1.5m 1650 500 สเปค >
0.85×2.0m 2200 500 สเปค >

ควางสูง90, 85, 80cm ราคาเท่ากัน สั่งทำได้ตามขนาด

ฐานเสา ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง ชุดละ 300 ฿


ราคาราวกันตก ราวระเบียงไวนิล (upvc) สำเร็จรูป
ราวระเบียง แบบ N 

ราคาราวระเบียง แบบ N ซี่ใหญ่ 3นิ้ว
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา สเปค
0.85×1.0m 1100 500 สเปค >
0.85×1.5m 1650 500 สเปค >
0.85×2.0m 2200 500 สเปค >

ควางสูง90, 85, 80cm ราคาเท่ากัน สั่งทำได้ตามขนาด

ฐานเสา ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง ชุดละ 300 ฿


ราคาราวกันตก ราวระเบียงไวนิล (upvc) สำเร็จรูป
ราวระเบียง แบบ R 

ราคาราวระเบียง แบบ R ซี่เล็ก 1.5นิ้ว
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา สเปค
0.85×1.0m 1400 500 สเปค >
0.85×1.5m 2100 500 สเปค >
0.85×2.0m 2800 500 สเปค >

ควางสูง90, 85, 80cm ราคาเท่ากัน สั่งทำได้ตามขนาด

ฐานเสา ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง ชุดละ 300 ฿


ราคาราวกันตก ราวระเบียงไวนิล (upvc) สำเร็จรูป
ประตูบานเปิด 

ราคาประตูบานเปิด
สูง×กว้าง   ราคา สเปค
0.9m×0.80m   2000 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  


โทร: 086-9122690 | สำนักงาน: 052-000114 | email: mgvinyl@gmail.com

Line ID: stickernarak

Copyright © 2010-2018 Mega vinyl All rights reserved