Home > แค็ตตาล็อก > แบบทึบ

แค็ตตาล็อก

แบบรั้วบ้าน รั้ว upvc สำเร็จรูป
รั้วบ้าน แบบ I

ราคารั้วบ้าน แบบ I
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา เฉลี่ย/ม. สเปค
1.2m×2.4m 2800 800 1500 สเปค >
1.5m×2.4m 3000 960 1650 สเปค >
1.8m×2.4m 3300 1020 1800 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  

แบบรั้วบ้าน รั้ว upvc สำเร็จรูป
รั้วบ้าน แบบ J

ราคารั้วบ้าน แบบ J
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา เฉลี่ย/ม. สเปค
1.5m×2.4m 3000 960 1650 สเปค >
1.8m×2.4m 3300 1020 1800 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  

แบบรั้วบ้าน รั้ว upvc สำเร็จรูป
รั้วบ้าน แบบ S

ราคารั้วบ้าน แบบ S
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา เฉลี่ย/ม. สเปค
1.5m×2.4m 3000 960 1650 สเปค >
1.8m×2.4m 3300 1020 1800 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  


แบบรั้วบ้าน รั้ว upvc สำเร็จรูป
รั้วบ้าน แบบ T

ราคารั้วบ้าน แบบ T
สูง×กว้าง แผงรั้ว เสา เฉลี่ย/ม. สเปค
1.5m×2.4m 3000 960 1650 สเปค >
1.8m×2.4m 3300 1020 1800 สเปค >
สั่งทำได้ตามขนาด  

โทร: 086-9122690 | สำนักงาน: 053-444001 | Fax: 053-444001 | Email: mgvinyl@gmail.com   |  Line ID: stickernarak

Copyright © 2010-2017 Mega vinyl All rights reserved