· วิธีการติดผนัง

· การติดตั้งลงบนพื้น-ตีเหล็กเส้น

· การติดตั้งลงบนพื้น-ใช้ฐานเสา

· การติดตั้งลงดิน

เครื่องมือที่จะต้องใช้


คอนกรีต ใส่ปูนฉาบ

ค้อน

ตลับเมตร

ระดับน้ำ

เชือก

ไขควง

เสียม

สกรู

ไฟเบอร์

กาวร้อนหรือกาว pvc
คู่มือการติดตั้งลงดิน

1.

1. ตั้งเสาแรก เสามุมและเสาสุดท้าย ขุดลึกลงไปในดินประมาณ50 cm กว้าง 20 cm  แล้วเทคอนกรีตลงรอบโคนเสา เดินเชือกล้อมผ่านด้านบนตัวเสาจนสุดแนว

2.

2.ใส่คานไวนิลตามระยะที่ได้วางไว้ทั้งเส้นล่างและบนพร้อมซี่ให้ลงล็อก

3.

3.เทคอนกรีต (ใช้ปูนฉาบ)ลงไปรอบโคนเสา ใช้ตัววัดระดับน้ำมาวัดให้ได้ระดับ สังเกตุเชือกด้านบนที่ผูกไว้แต่แรกเป็นหลัก เพื่อให้ได้ความสูงระดับเดียวกัน หากมีช่วงคานที่ถูกตัดเดือยล็อกทิ้ง ให้เทปูนในเสาให้เต็มเพื่อล็อกเส้นคานไว้

4.

4. ใช้กาวร้อนหรือกาวพีวีซีทาที่หัวเสาติดลงบนเสาทำความสะอาด รอประมาณ 1 วันเพื่อให้ปูนแห้ง

ห้างหุ้นส่วน จำกัด เมกา ไวนิล

256/1 หมู่ 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

โทร: 086-9122690 | สำนักงาน: 052-000114 | email: mgvinyl@gmail.com

Line ID: stickernarak

Copyright © 2010-2018 Mega vinyl All rights reserved