เชียงใหม่

256/1 หมู่ 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง 50230

086-9122690

วันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 am to 5:00 pm