คู่มือการติดตั้งลงดิน

Step 1 ตั้งเสาแรก เสามุมและเสาสุดท้าย ขุดลึกลงไปในดินประมาณ50 cm กว้าง 20 cm แล้วเทคอนกรีตลงรอบโคนเสา เดินเชือกล้อมผ่านด้านบนตัวเสาจนสุดแนว
Step 2 ใส่คานไวนิลตามระยะที่ได้วางไว้ทั้งเส้นล่างและบนพร้อมซี่ให้ลงล็อก
Step 3 เทคอนกรีต (ใช้ปูนซุปเปอร์)ลงไปรอบโคนเสา ใช้ตัววัดระดับน้ำมาวัดให้ได้ระดับ สังเกตุเชือกด้านบนที่ผูกไว้แต่แรกเป็นหลัก เพื่อให้ได้ความสูงระดับเดียวกัน หากมีช่วงคานที่ถูกตัดเดือยล็อกทิ้ง ให้เทปูนในเสาให้เต็มเพื่อล็อกเส้นคานไว้
Step 4 ใช้กาวร้อนหรือกาวพีวีซีทาที่หัวเสาติดลงบนเสาทำความสะอาด รอประมาณ 1 วันเพื่อให้ปูนแห้ง

ติดตั้งลงพื้นคอนกรีต ไม้หรือไม้เทียม | ใช้ฐานเสา

Step 1 กำหนดจุดตั้งฐานเสา ช่องห่างระหว่างเสาพอดีกับตัวคาน
Step 2 ตั้งเสาใช้สกูรขันทั้งสองด้าน ด้านละสองตัว ไม่สูงเกิน 2.5 cm ถ้าสูงเกินครอบฐานใส่ลงไม่ได้
Step 3 แผงรั้วใช้บล็อกยึดติดกับเสา บนล่างห่างจากหัวเสากับพื้น 7cm
Step 4 ใช้กาวพีวีซีหรือกาวร้อนปิดหัวเสา ทำความสะอาด ถ้ามีรอยขูดใช้ทินเนอร์เช็ค

ติดตั้งลงพื้นคอนกรีตหรือกระเบื้อง Recommended

Step 1 กำหนดจุดตั้งเสาโดยการวางเส้นคานให้เข้าไปในเสา ประมาณ 3cm
Step 2 ผ่ากระเบื้องเฉพาะส่วนที่ตั้งเสา เพื่อป้องกันกระเบื้องแตก ใช้ดอกสว่านเบอร์ 7 ตีเหล็กเส้น(แถมให้)ให้แน่น
Step 3 ประกอบเรียบร้อยถึงจะใส่ปูนคอนกรีต(ปูนซุปเปอร์) ถึงประมาณครึ่งเสา
Step 4 ยิงสกรูที่บนคานในเสา ไม่ให้มันเลื่อน ใช้กาวพีวีซีหรือกาวร้อนปิดหัวเสา ทำความสะอาด ถ้ามีรอยขูดใช้ทินเนอร์เช็ค

วิธีการติดผนัง

Step 1 นำคานไวนิลแต่ละช่วงมาวางตามระยะหน้างานตามส่วน วางเสาไวนิลให้ตรงตามตำแหน่ง ใส่เส้นคานล่างลงไปในช่องคานด้านล่างของเสาเพื่อกำหนดตำแหน่งติดบล็อกยึดผนังอีกด้าน
Step 2 เมื่อได้ตำแหน่งและวัดระดับให้ตรงกับคานของเสาแล้ว ให้ใช้ปากกาเมจิกแต้มจุดลงไปในรูทั้ง 4 ช่องของบล็อกยึดผนัง และใช้สว่านเบอร์ 7 เจาะรูตรงตำแหน่งที่ได้แต้มจุดสีไว้ เมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อย ใส่พุกพลาสติกเข้าไปด้านในรู
Step 3 นำบล็อกต่อผนังมาวางให้ตรงกับรูที่เจาะ ขันสกูรลงไปในรูทั้งสี่ช่องและใช้ตัวปิด ปิดฝาช่องสกูรให้เรียบร้อย
Step 4 ใส่คานไวนิลเส้นล่าง ใส่ซี่ลูกกรง ใส่คานบนปิดเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้สกูรขันยึดตัวบล็อกกับราวไวนิลเข้าด้วยกันอีกครั้ง (ตำแหน่งลูกศรสีแดง)