การทำรั้ว Upvc

1st July, 2019

รั้วบ้านสูงเท่าไหร่ดี เป็นคำถามที่มักจะพบเจอบ่อย สำหรับคนที่เพิ่งสร้างบ้าน ความสูงของรั้วมีตั้งแต่ 90 เซน 1.2 เมตร 1.50 เมตร หรือ 1.80 เมตรถึง 2 เมตร ทั้งนี้ทั้งนั้นการกำหนดความสูงของรั้วบ้านนั้นต้องดูบริบทของตัวบ้าน สภาพแวดล้อมโดยรวมเป็นหลัก

img

อาทิบ้านชั้นเดียวหากทำรั้วโดยรอบบ้านสูงเกินไปก็จะเป็นการบังลม อากาศและทัศนียภาพของบ้าน แต่หากบ้านที่อยู่ในโครงการบ้านจัดสรรที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีแล้ว ก็มักจะใช้รั้วหน้าบ้านและด้านข้างใช้ความสูงประมาณ 90 เซน -1.20 เมตร ส่วนหลังบ้าน ใช้ความสูงขนาด 1.50 -1.80 เมตรเพื่อความเป็นส่วนตัวเป็นต้น

img